Trang chủ

Giới thiệu

POSOTEC cung cấp các giải pháp tổng thể trong lĩnh vực chống sét – tiếp địa toàn diện, Năng lượng mặt trời, thiết bị trung – hạ thế chuyển đổi năng lượng sạch và các giải pháp số công nghiệp


POSOTEC luôn tự hào là một trong những sự lựa chọn uy tín, ngày càng khẳng định vị thế doanh nghiệp với vai trò: Nhà phân phối chính thức,nhà thầu chuyên nghiệp và nhà cung cấp – tư vấn giải pháp năng lượng toàn diện của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường : ABB, FIMER, RECOM, FURSE, SANKOSHA, EPCOS, PLP…..

HOTLINE : 0935 228 628

( BẤM PHÍM 5 )

Căn cứ vào các tiêu chuẩn và quy phạm ngành

post-img

Căn cứ vào tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam (TCVN 9385 - 2012)

Căn cứ vào quy phạm trang bị điện (11 TCN - 18 - 2006)

Tham khảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông (QCVN 9:2020/BTTTT)

Tham khảo TCVN 8071-2009: Tiêu chuẩn thiết kế chống sét tiếp đất cho các công trình viễn thông

Căn cứ vào các tiêu chuẩn Quốc tế

+

Căn cứ vào tiêu chuẩn Mỹ NFPA 780 - 1997

Căn cứ vào tiêu chuẩn Pháp NFC17 - 102 (Vesion 2011)

Căn cứ vào tiêu chuẩn Anh BS6651: Protection of Structures against lightning

Căn cứ vào tiêu chuẩn Úc

+ AS1768 - 1991: Lightning Protection.

Căn cứ vào tiêu chuẩn ANSI/IEEE

+ Std 80-2013: IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding

Căn cứ vào tiêu chuẩn IEC

+ IEC1024: Protection of Structures against lightning - Part 1: General principle - Section 1: Guide A

Selection of protection levels for lightning protection systems.

+ IEC1662: Assessment of the rist of demage due to lightning

© Posotec